JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS

Pēdējais atjauninājums: 2017. gada 1. decembrī

Laipni lūgti PARANIT tīmekļa vietnē ("tīmekļa vietne").

Šo tīmekļa vietni pārvalda Perrigo Pharma International Designated Activity Company (“Perrigo”, “mēs” vai “mums”).

Jūsu piekrišana un Juridiskā paziņojuma izmaiņas

Piekļūstot vietnei un izmantojot to, jūs apliecināt, ka esat pārskatījis/-usi un piekrītat šim Juridiskajam paziņojumam.

Tīmekļa vietne, tās saturs un šis Juridiskais paziņojums laiku pa laikam var tikt atjaunināts vai mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Piekļūstot vietnei un izmantojot to pēc šādas atjaunināšanas vai mainīšanas, jums kļūst saistoši šādi atjauninājumi un/vai izmaiņas. Tāpēc regulāri pārskatiet šo Juridisko paziņojumu.

Tīmekļa vietnes pieejamība

Šī tīmekļa vietne ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un noteikumiem, un tā ir paredzēta tikai Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Piekļuve vietnei var nebūt likumīga atsevišķām personām vai atsevišķās valstīs ārpus Eiropas Savienības. Ja piekļūstat vietnei, atrodoties ārpus Eiropas Savienības, jūs uzņematies pilnu atbildību par savu rīcību.

Šī vietne nav medicīniskas palīdzības avots

Šī tīmekļa vietne un tās saturs ir norādīts vispārīgā formā un ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Šī tīmekļa vietne un tās saturs nav paredzēts un ieteikts profesionālas medicīniskas palīdzības aizstāšanai. Nekas no šajā vietnē publicētā nav paredzēts un nav jāizmanto medicīniskas diagnozes uzstādīšanai vai ārstēšanai. Saskaroties ar jebkādiem veselības traucējumiem, un pirms ārstēšanas uzsākšanas obligāti konsultējieties ar ārstu vai citu kvalificētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju. Nekādā gadījumā neatlieciet un neatsakieties no vēršanās pēc medicīniskās palīdzības, balstoties uz kaut ko, ko esat izlasījuši šajā vietnē.

Informācija par produktu vai pakalpojumu

Šajā vietnē sniegtā informācija katrai valstij var atšķirties, un ne visi produkti un/vai pakalpojumi var būt pieejami visās valstīs. Atsauce uz produktu vai pakalpojumu nenozīmē, ka šāds produkts vai pakalpojums ir vai būs pieejams jūsu valstī. Uz šajā vietnē minētajiem produktiem un pakalpojumiem var attiekties dažādas normatīvās prasības, ko regulē attiecīgā valsts. Nekāda šajā mājas lapā minētā informāciju nav uzskatāma par popularitātes veicināšanas pasākumu vai reklāmu produktam vai pakalpojumam, kurš nav atļauts attiecīgajā valstī.

Autortiesības un informācijas izmantošana

Tīmekļa vietne un tās saturs ir Perrigo īpašums, un to aizsargā autortiesību likums. Jūs varat piekļūt un lejupielādēt informāciju no tīmekļa vietnes, tostarp tekstus, attēlus, audio un video failus savai personīgai, nekomerciālai lietošanai, taču ir stingri aizliegts iegūto informāciju pārveidot un izplatīt tālāk. Jūs nedrīkstat izplatīt, pārveidot, pārsūtīt, atkārtoti izmantot vai pārpublicēt tīmekļa vietni vai tās saturu. Perrigo negarantē, ka, izmantojot šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju, jūs nepārkāpsiet trešo personu tiesības. Izņemot šajā nodaļā minēto ierobežoto izmantošanas atļauju, jums netiek sniegts pilnvarojums un tiesības attiecībā uz šo tīmekļa vietni vai tās satura jebkādu daļu.

Preču zīmes

Visas šajā tīmekļa vietnē minētās preču zīmes, pakalpojumu zīmes, tirdzniecības nosaukumus un noformējumu aizsargā valsts un starptautiskie tiesību akti. Aizliegts izmantot jebko no minētā bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas saņemšanas no preču zīmes īpašnieka. Bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas saņemšanas no preču zīmes īpašnieka jums netiek sniegts vai piešķirts pilnvarojums un tiesības attiecībā uz šādām preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, tirdzniecības nosaukumiem un noformējumu.

Garantijas atruna

Perrigo veic pamatotus pasākumus, lai uzturētu šo tīmekļa vietni un tās saturu precīzu un aktuālu; tomēr mēs nevaram sniegt garantiju attiecībā uz tīmekļa vietnes un tās satura precizitāti vai pilnīgumu.

TĪMEKĻA VIETNE UN TĀS SATURS TIEK PIEDĀVĀTS “KĀ IR”. PERRIGO NESNIEDZ NEKĀDU GARANTIJU PAR TĪMEKĻA VIETNES VAI TĀS SATURA PRECIZITĀTI, PILNĪGUMU, PIEEJAMĪBU, NEPĀRKĀPŠANU VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. CHEFARO NEAPGALVO UN NEGARANTĒ, KA TĪMEKĻA VIETNE UN TĀS SATURS IR BEZ VĪRUSIEM, TĀRPIEM VAI CITIEM KODIEM, KURIEM, IESPĒJAMS, PIEMĪT PIESĀRŅOJOŠAS VAI KAITĪGAS ĪPAŠĪBAS.

NEDZ PERRIGO, NEDZ KĀDS CITS PERRIGO PHARMA GRUPAS UZŅĒMUMS, NEDZ ARĪ KĀDA CITA PUSE, KAS IESAISTĪTA ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES VAI TĀS SATURA IZVEIDĒ VAI UZTURĒŠANĀ, NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NEJAUŠIEM, NETIEŠIEM VAI SODĀMIEM KAITĒJUMIEM, KAS RADUŠIES ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES VAI TĀS SATURA LIETOŠANAS, PIEKĻUVES, NEIESPĒJAMAS LIETOŠANAS, PAĻAUŠANĀS UZ TO VAI IZLAIDUMU TAJĀ DĒĻ.
Tā kā dažās jurisdikcijās nav atļauts atteikties vai ierobežot noteiktas garantijas un/vai saistības, šie izņēmumi un/vai ierobežojumi var uz Jums neattiekties.

Piemērojamie tiesību akti un kompetentā tiesa

Jebkuru prasību attiecībā uz šo tīmekļa vietni un tās saturu regulē Īrijas likumi. Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat Īrijas tiesu ekskluzīvajai jurisdikcijai.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Šajā vietnē var būt norādes vai saites uz citām vietnēm, kuras nekontrolē Perigo un uz kurām šis Juridiskais paziņojums neattiecas. Šīs atsauces un/vai saites tiek piedāvātas tikai jūsu ērtībām, un Perrigo neatbild par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas izriet no šīm citām tīmekļa vietnēm vai atsaucēm un saitēm uz tām. Ņemiet vērā, ka tikai jūs atbildat par to, vai apmeklēt šādas citas vietnes.

Saites uz tīmekļa vietni

Tīmekļa vietni un tās saturu bez iepriekšējas rakstiskas Perrigo atļaujas ir aizliegts kadrēt, veidot dziļās saites, spoguļot vai pārsūtīt, kā arī citēt un izmantot pilnībā vai daļēji trešās personas vietnē. Ja ir radusies interese par saites izveidi uz mūsu tīmekļa vietni, sazinieties ar mums uz tālāk norādīto adresi.

Konfidencialitātes politika

Izmantojot šo vietni, jums kļūst saistoša mūsu Konfidencialitātes politika.

Sazinieties ar mums

Ja jums ir radušies jautājumi par šo Juridisko paziņojumu, droši sazinieties ar mums.
Perrigo Pharma International D.A.C.
Treasury Building, Lower Grand Canal Street
Dublina 2
ĪRIJA (IRELAND)