Pravno Obaveštenje

Poslednje ažuriranje: 26. februar 2018.

Dobrodošli na veb-sajt za proizvod PARANIT (“Veb-sajt”).

Veb-sajtom upravlja Perrigo Pharma International Designated Activity Company (u daljem tekstu „Perrigo“, „mi“ ili „nas“).

Vaša saglasnost i izmene Pravnog obaveštenja​

Pristupanjem i upotrebom Veb-sajta priznajete da ste pregledali ovo Pravno obaveštenje i da ste saglasni sa istim.

Veb-sajt, njegovi sadržaji i ovo Pravno obaveštenje mogu se s vremena na vreme ažurirati ili izmeniti bez prethodnog obaveštenja. Pristupanjem i upotrebom Veb-sajta nakon takvog ažuriranja ili izmene, obavezani ste istim ažuriranjima i/ili izmenom. Stoga Vas molimo da povremeno pregledate ovo Pravno obaveštenje.

Dostupnost Veb-sajta​

Ovaj Veb-sajt je napravljen tako da se pridržava zakona i propisa Evropske unije i namenjen je za upotrebu samo od strane lica sa prebivalištem u Evropskoj uniji. Pristup Veb-sajtu možda neće biti po zakonu za određene osobe ili u određenim zemljama van Evropske unije. Ukoliko pristupite ovom Veb-sajtu van Evropske unije, to činite na sopstveni rizik i odgovornost.

Nije izvor medicinskih saveta​

Ovaj Veb-sajt i sadržaji istog predstavljeni su u opštem obliku i dati su samo u informativne svrhe. Ovaj Veb-sajt i sadržaji istog ne preporučuju se kao zamena za stručne lekarske savete. Ništa što se nalazi na ovom Veb-sajtu nije namenjeno za upotrebu kao lekarska dijagnoza ili tretman. Uvek tražite savet svog lekara ili drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika u vezi sa bilo kojim medicinskim stanjem ili tretmanom. Nikada ne zanemarujte lekarske savete i ne odlažite da ih potražite zbog nečega što ste pročitali na ovom Veb-sajtu.

Podaci o proizvodima i/ili uslugama​

Informacije date na Veb-sajtu mogu se razlikovati od države do države i ne mora da znači da su svi proizvodi i usluge dostupni u svakoj državi. Pozivanjem na neki proizvod ili uslugu ne nagoveštava se da su takav proizvod ili usluga dostupni ili da će biti dostupni u Vašoj državi. Proizvodi i usluge navedeni na ovom Veb-sajtu mogu da podležu različitim regulatornim zahtevima, u zavisnosti od države. Neće se smatrati da bilo šta na ovom Veb-sajtu predstavlja promociju ili reklamu za proizvod ili uslugu koji nisu dozvoljeni u dotičnoj državi.

Autorsko pravo i upotreba informacija​

Ovaj Veb-sajt i njegovi sadržaji nalaze se u vlasništvu i pod kontrolom kompanije Perrigo i zaštićeni su zakonima o autorskim pravima. Možete pristupiti i preuzimati informacije, uključujući tekstove, slike, audio i video snimke sa Veb-sajta za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu, ali nije dozvoljena nikakva izmena ili dalja reprodukcija Veb-sajta i bilo kojih njegovih sadržaja. Ne smete da delite, menjate, prenosite, ponovo upotrebljavate ili ponovo objavljujete ovaj Veb-sajt ili bilo koje od njegovih sadržaja. Perrigo ne garantuje da Vaša upotreba informacija koje se nalaze na ovom Veb-sajtu neće prekršiti prava bilo kojih trećih lica. Osim ograničene dozvole za upotrebu kao što je pomenuto u ovom stavu, ne odobrava Vam se nikakva licenca niti neko drugo pravo na Veb-sajt ili bilo koji deo njegovih sadržaja.

Zaštitni znaci​

Zaštitni znaci, servisne oznake, trgovinski nazivi i prepoznatljivi izgled na ovom Veb-sajtu zaštićeni su nacionalnim i međunarodnim zakonima. Nije dozvoljena nikakva upotreba istih bez prethodnog pisanog odobrenja Vlasnika zaštitnog znaka. Nikakva dozvola niti pravo na bilo koji od tih zaštitnih znakova, servisnih oznaka, trgovinskih naziva i prepoznatljivi izgled nisu Vam odobreni niti preneti bez izričitog pisanog odobrenja Vlasnika zaštitnog znaka.

Odricanje od garancija​

Perrigo ulaže razuman trud da održava Veb-sajt i njegove sadržaje tačnim i ažuriranim; međutim, ne dajemo nikakve izjave niti garancije u vezi sa tačnošću ili potpunošću Veb-sajta i njegovih sadržaja.

OVAJ VEB-SAJT I NJEGOVI SADRŽAJI OBEZBEĐENI SU U „VIĐENOM“ STANJU. PERRIGO NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE PO PITANJU KOMPLETNOSTI, TAČNOSTI, DOSTUPNOSTI, NEKRŠENJA ILI PODOBNOSTI VEB-SAJTA ILI NJEGOVIH ZADRŽAJA ZA NEKU ODREĐENU SVRHU. CHEFARO NE IZJAVLJUJE NITI GARANTUJE DA VEB-SAJT I NJEGOVI SADRŽAJI NE SADRŽE VIRUSE, CRVE ILI DRUGE KODOVE KOJI MOGU DA IMAJU KONTAMINIRAJUĆA ILI DESTRUKTIVNA SVOJSTVA.
NI PERRIGO, NITI BILO KOJA DRUGA KOMPANIJA IZ PERRIGO PHARMA GRUPE, NITI BILO KOJA DRUGA STRANA KOJA UČESTVUJE U KREIRANJU ILI HOSTOVANJU OVOG VEB-SAJTA ILI NJEGOVIH SADRŽAJA NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU DIREKTNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU, INDIREKTNU ILI KAZNENU ŠTETU KOJA PROIZILAZI IZ PRISTUPA, UPOTREBE, NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE, OSLANJANJA NA VEB-SAJT I/ILI NJEGOVE SADRŽAJE ILI BILO KAKVU GREŠKU ILI PROPUST U ISTIM.
Pošto neke jurisdikcije ne dozvoljavaju izuzimanje, odnosno ograničavanje određenih garancija, odnosno odgovornosti, ta izuzimanja, odnosno garancije možda ne važe za Vas.

Merodavno pravo i nadležni sud​

Svaka žalba u vezi sa ovim Veb-sajtom i njegovim sadržajima rukovodi se zakonima Irske. Korišćenjem ovog Veb-sajta, saglasni ste sa isključivom nadležnošću irskih sudova.

Linkovi ka drugim veb-sajtovima​

Ovaj Veb-sajt može da sadrži reference ili linkove ka drugim veb-sajtovima koje ne kontroliše Perrigo i za koje ovo Pravno obaveštenje ne važi. Ove reference, odnosno linkovi, obezbeđeni su samo radi Vaše pogodnosti i kompanija Perrigo neće biti odgovorna za bilo koju štetu ili povrede koje proizilaze iz upotrebe tih drugih veb-sajtova ili referenci ili linkova ka istim. Imajte u vidu da ste Vi jedini odgovorni za svoju posetu tim drugim veb-sajtovima.

Linkovi ka Veb-sajtu​

Nije dozvoljeno nikakvo uokvirivanje, dubinsko povezivanje, preslikavanje ili ponovno slanje Veb-sajta ili njegovih sadržaja, kao ni ponuda ili upotreba celog ili delova Veb-sajta na veb-sajtu neke treće strane, bez prethodne pisane saglasnosti kompanije Perrigo. Ukoliko ste zainteresovani da se povežete sa našim Veb-sajtom, kontaktirajte nas preko adrese navedene u daljem tekstu.

Politika o privatnosti

Vaša upotreba ovog Veb-sajta takođe podleže našoj Politici o privatnosti.

Kontaktirajte nas​

Slobodno nas kontaktirajte ukoliko imate bilo kakvih pitanja o ovom Pravnom obaveštenju.
Perrigo Pharma International D.A.C.
Treasury Building, Lower Grand Canal Street
Dublin 2
IRELAND