adwise-bg-mg

Yasal Bildirim

Son güncellenme: 1 Temmuz 2016

PARANİT internet sitesine hoşgeldiniz (“İnternet sitesi”).

Bu internet sitesi Perrigo Pharma International Designated Activity Company (“Perrigo”, “biz” veya “bizi” olarak anılan) tarafından işletilmektedir.

Onayınız ve Yasal Bildirim değişiklikleri

Bu İnternet sitesini ziyaret etmek ve kullanmakla bu Yasal Bildirimi okumuş ve onaylamış olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Bu İnternet sitesi, içeriği ve Yasal Bildirimi zaman zaman önceden bilgilendirme yapılmaksızın güncellenebilir veya değiştirilebilir. Her güncelleme veya değişiklik sonrasında internet sitesini ziyaret etmek ve kullanmakla tüm güncellemeler ve değişiklikleri kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle lütfen bu Yasal Bildirimi belirli aralıklarla gözden geçiriniz.

İnternet Sitesinin Geçerliliği

Bu internet sitesi Avrupa Birliği yasa ve yönetmeliklerine uyumlu olarak ve sadece Avrupa Birliği vatandaşlarının kullanımı amacıyla tasarlanmıştır. Bu İnternet sitesini ziyaret etmek Avrupa Birliği dışındaki bazı kişiler için veya bazı ülkelerde yasal olmayabilir. Eğer bu siteyi Avrupa Birliği dışından ziyaret ediyorsanız risk ve sorumluluk size aittir.

Doktor tavsiyesi değildir

Bu İnternet sitesi ve bu İnternet sitesinin içeriği genel biçimde sunulmuştur ve sadece bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Bu İnternet sitesi ve içeriği profesyonel tıbbi tavsiye değildir ve bu amaçla verilmemiştir. Bu İnternet sitesinin herhangi bir içeriği tıbbi tanı veya tedavi amacı taşımaz ve bu amaçla kullanılmamalıdır. Her türlü tıbbi sorun veya hastalık ile ilgili olarak her zaman doktorunuzdan veya diğer yetkili sağlık çalışanlarından bilgi alın. Bu İnternet sitesinde okuduğunuz birşey nedeniyle asla tıbbi tavsiyeyi ihmal etmeyin veya başvurmakta gecikmeyin.

Ürün ve veya hizmet bilgisi

Bu internet sitesinde verilen bilgiler ülkeden ülkeye değişebilir ve tüm ürünler veya hizmetler her ülkede bulunmayabilir. Bir ürün veya hizmete atıfta bulunulması o ürün veya hizmetin ülkenizde bulunduğu veya sunulacağı anlamına gelmez. Bu İnternet sitesinde bahsi geçen ürünler ve hizmetler ülkeye göre farklı yasal şartlara tabi olabilir. Bu İnternet sitesinde yer alan hiçbir şey, söz konusu ülkede izin verilmemiş bir ürün veya hizmet için promosyon veya reklam olarak algılanamaz.

Bilginin telif hakkı ve kullanımı

Bu İnternet sitesi ve içeriğinin mülkiyeti ve kontrolü Perrigo’ya aittir ve telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. Ticari olmayan kişisel kullanımınız için metinler, görüntüler, ses ve video gibi bilgilere bu siteden erişebilir ve indirebilirsiniz fakat değişiklik yapmak veya İnternet sitesini kopyalamak yasaktır. İnternet sitesini veya herhangi bir içeriğini dağıtmak, değiştirmek, aktarmak, tekrar kullanmak veya paylaşmak için izniniz yoktur. Perrigo, İnternet sitesinde bulunan bilgiyi kullanmanızın üçüncü taraf haklarını ihlal etmeyeceğini garanti etmemektedir. Bu paragrafta belirtildiği şekilde sınırlı yetkiyle kullanım haricinde, bu İnternet sitesinde veya içeriğinin herhangi bir bölümünde size başka bir yetki veya hak verilmemektedir.

Markalar

Bu İnternet sitesindeki ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar ve ticari takdim şekli ulusal ve uluslararası yasallaştırma yoluyla korunmaktadır. Ticari Marka Sahibinin önceden yazılı onayı olmaksızın bunlardan herhangi birinin kullanımı söz konusu edilemez. Ticari Marka Sahibinin açık yazılı izni olmaksızın bu ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar ve ticari takdim şekli için herhangi bir yetki veya hak verilemez.

Garanti Feragatnamesi

Perrigo, İnternet sitesini ve içeriğini doğru ve güncel tutmak için makul çabayı göstermektedir; ancak, İnternet sitesinin doğru ve eksiksiz olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemekteyiz.

İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ “BU HALİYLE” SUNULMAKTADIR. PERRIGO, İNTERNET SİTESİ VEYA İÇERİĞİNİN EKSİKSİZ, DOĞRU, ERİŞİLEBİLİR, İHLALE NEDEN OLMAYAN, BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUN OLDUĞUNA DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. CHEFARO, İNTERNET SİTESİNİN BULAŞMA VEYA ZARAR VERME ÖZELLİĞİNE SAHİP VİRÜS, SOLUCAN VEYA DİĞER KODLAR İÇERMEDİĞİNE DAİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VE GARANTİ VERMEMEKTEDİR. PERRIGO VEYA PERRIGO PHARMA GROUP İÇİNDEN BAŞKA BİR ŞİRKET YA DA BU İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİNİN YAPIM VE SUNUMUNDA ROL ALMIŞ DİĞER TARAFLAR, BU İNTERNET SİTESİ ERİŞİMİ, KULLANIMI, KULLANILAMAMASI, GÜVENİLMESİ VEYA İNTERNET SİTESİ VEYA İÇERİĞİNDEKİ HERHANGİ BİR HATA VEYA İHMAL SONUCUNDA DOĞRUDAN, TESADÜFİ, BAĞLANTILI, DOLAYLI VEYA CEZA GEREKTİREN ZARARLAR İÇİN YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.
Bazı hükümetlerin belirli garantilerin ve/veya yükümlülüklerin istisna olmasına veya sınırlanmasına izin vermemesi nedeniyle bu istisna veya sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

Geçerli yasa ve yetkili mahkeme

Bu İnternet sitesi ve içeriğine dair her türlü hak talebi İrlanda yasalarına tabidir. Bu İnternet sitesini kullanmakla İrlanda mahkemelerinin özel yargı yetkisini kabul etmiş olmaktasınız.

Diğer internet siteleri bağlantıları

Bu İnternet sitesi Perrigo tarafından kontrol edilmeyen ve bu Yasal Bildirimin geçerli olmadığı kaynaklar ve diğer internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu kaynaklar ve bağlantılar sadece sizin yararınız için verilmiştir ve bu diğer sitelerden veya kaynaklardan veya bağlantılardan kaynaklanabilecek her türlü zarar veya hasar için Perrigo ayrıca yükümlü olmayacaktır. Lütfen diğer internet sitelerini ziyaretinizden sadece sizin sorumlu olduğunuzu aklınızda bulundurun.

İnternet sitesine bağlantılar

Perrigo’nun önceden yazılı izni olmaksızın İnternet sitesine çerçeveleme, derin link, yansıtma veya yeniden aktarma işlemleri veya İnternet sitesi veya içeriğinden üçüncü tarafın sitesine alıntı yapmak veya tümünü veya bazı bölümlerini kullanmak yasaktır. Eğer İnternet sitemize bağlantı yapmakla ilgileniyorsanız lütfen bizimle aşağıda belirtilen adresten temasa geçin.

Gizlilik İlkesi

Bu İnternet sitesinin kullanımı da Gizlilik İlkemize tabidir Gizlilik İlkesi.

Bize ulaşın

Bu Yasal Bildirim ile ilgili sorunuz varsa lütfen bizimle temasa geçmekten çekinmeyin.
Perrigo Kişisel Bakım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Merdivenköy Mah. Bora Sok.
No:1 A Ofis Blok 5.Kat Nida Kule, Göztepe/İstanbul
Tüketici Hattı: 0850 737 74 46